A Novelist, columnist & playwright

Panels · Paneller

Here is a selection of seminars, conferences and panels Meltem Arıkan has attended as a speaker.

Meltem Arıkan’ın konuşmacı olarak katıldığı panel, seminer ve konferanslardan seçmeleri bu bölümde bulabilirsiniz.

WRITING THE WORLD: VOICES OF THE CENSORED AT WRITE ON KEW

25 September 2015, Index on Censorship
Write on Kew Festival, Kew Gardens

DUNYA YAZARLARI: SANSÜRLÜ YAZARLARIN SESİ

25 Eylül 2015,ndex on Censorship
Write on Kew Festivali, Kew Gardens

 

WELSH PEN POETRY EVENT WITH CAROLINE STOCKFORD

21 May 2015, Literature Wales
Wales Millennium Centre

WELSH PEN, CAROLINE STOCKFORD İLE ŞİİR SÖYLEŞİSİ

21 Mayıs 2015, Literature Wales
Wales Millennium Merkezi

 

MELTEM ARIKAN IN CONVERSATION WITH RICHARD GWYN

4 December 2014, Literature Wales
Wales Millennium Centre

RICHARD GWYN İLE SÖYLEEŞİ

4 Aralık 2014, Literature Wales
Wales Millennium Merkezi

 

 

FREE SPEECH HEARING: OPENING SPEECH

27 November 2014, ArtFreedomWales
Chapter Arts Centre

KONUŞMA ÖZGÜRLÜĞÜ: AÇILIŞ KONUŞMASI

27 Kasım 2014, ArtFreedomWales
Chapter Sanat Merkezi

 

OPEN BOOKS

11 October 2014, German Pen
Frankfurt Kitap Fuarı 2014

AÇIK KİTAPLAR

11 Ekim 2014, Almanya Pen
Frankfurt Bookfair 2014

 

UNDERCOVER

10 October 2014, German Pen
Frankfurt Kitap Fuarı 2014

UNDERCOVER

10 Ekim 2014, Almanya Pen
Frankfurt Bookfair 2014

 

 

THE GERMAN PEN CENTER PRESENTED THE EXILED AUTHOR MELTEM ARIKAN

10 October 2014, German Pen
Frankfurt Kitap Fuarı 2014

ALMAN PEN MERKEZİ YAZAR MELTEM ARIKAN’I SUNAR

10 Ekim 2014, Almanya Pen
Frankfurt Bookfair 2014

 

FREEDOM OF EXPRESSION AND LITERATURE

22 February 2014, Ethiopia Pen
Pen Ethiopia Congress

İFADE ÖZGÜRLÜĞÜ VE EDEBİYATI

22 Şubat 2014, Pen Etiyopya
Pen Etiyopya Kongresi

VIOLENCE AGAINST WOMEN, ITS CAUSES AND SUGGESTED SOLUTIONS

25 November 2011, Kuşadası Chamber of Commerce
Violence Against Women Panel

KADINA YÖNELİK ŞİDDET, NEDENLERİ VE ÇÖZÜM ÖNERİLERİ

25 Kasım 2011, Kuşadası Ticaret Odası
Kadına Şiddet Paneli

WOMEN IN ENGINEERING

8 March 2011, Bilkent Üniversitesi
WEA

İŞ DÜNYASINDA KADIN
8 Mart 2011, Bilkent Üniversitesi
WEA

BEING A WOMAN IN THE 2000s

07 March 2011, Trakya University, Edirne
School of Social Sciences

2000’LI YILLARDA KADIN OLMAK

07 Mart 2011, Trakya Üniversitesi, Edirne
Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu

WOMEN AND INCEST

7 Nisan 2010, Hacettepe University
Hüksam events

KADIN VE ENSEST

7 Nisan 2010, Hacettepe Üniversitesi
Hüksam etkinlikleri

WOMEN AND MEN ARE DIFFERENT, ARE THEY AWARE OF THEIR DIFFERENCES?

8 March 2010, Izmir Metropolitan Municipality
Dünya Kadınlar günü


KADIN VE ADAM FARKLIDIR FARKLILIĞININ FARKINDA MIDIR?

8 Mart 2010, İzmir Büyük Şehir Belediyesi
Dünya Kadınlar günü


01-15 Ağustos 2009
Altınkum 5. Yazarlar Festivali

01-15 Ağustos 2009
Altınkum 5. Yazarlar Festivali

WHOSE BODY, WHOSE RIGHT

9 March 2009, Van Association of Women

KİMİN BEDENİ, KİMİN HAKKI

9 Mart 2009, Kadın Van Derneği

ALL FOR HONOUR

31st July 2008, Tara Arts, London
Discussion: All for Honour theatre play

HERŞEY NAMUS İÇİN

31 Temmuz 2008, Tara Arts, Londra
Tartışma: ‘Herşey Namus İçin’ tiyatro oyunu

 A SUBJECT WANDERED BY THE SOCIETY: INCEST

May 2008, Dokuz Eylül University, Izmir
Symposium: A holistic approach to Child Abuse and Negligence

TOPLUM TARAFINDAN MERAK EDİLEN BİR KONU: ENSEST

Mayıs 2008, Dokuz Eylül Üniversitesi, İzmir
Sempozyum: Çocuk İstismarı ve ihmali konusunda bütünsel bir yaklaşım

YOUR BODY KNOWS TRULY; WHAT ABOUT YOU?

May 2008, Dokuz Eylül University, Izmir
International Mother’s Day Event

BEDEN GERÇEĞİBİLİR, PEKİ YA SİZ?

Mayıs 2008, Dokuz Eylül Üniversitesi, İzmir
Anneler Günü

WOMEN AND LITERATURE

April 2008, Anadolu University, Eskisehir
Symposium: Woman as a Category of Science

KADIN VE EDEBIYAT

Nisan 2008, Anadolu Universitesi, Eskişehir
Sempozyumu: Bir Bilim Kategorisi Olarak Kadın

AWARENESS OF THE WOMAN BODY

March 2008, Gazi University, Ankara
International Women’s Day Conference

KADIN VÜCUT FARKINDALIK

Mart 2008, Gazi University, Ankara
Dünya Kadınlar Günü Konferansı

WOMEN IN LITERATURE

February 2008, Department of Sociology, Bahçesehir University
Istanbul Visitor Lecturer

EDEBİYATTA KADIN

Şubat 2008, Sosyoloji Bölümü, Bahçeşehir Üniversitesi, Istanbul
Ziyaretçi Öğretim Görevlisi

WOMEN AND LITERATURE

September 2007, Abdülselam El Uceyli Novel Festival, Rakka (Ar-Raqqah), Syria
Session: Turkish Novel

KADIN VE EDEBİYAT

Eylül 2007, Abdülselam El Uceyli Novel Festivali, Rakka (Ar-Raqqah), Suriye
Oturum: Türk Romanları

ART AND RISK

August 2007, Rote Fabrik Aktionshalle, Zurich, Switzerland
Panel: ‘Risk in Art’ ‘Zürcher Theater Spektakel’ Theatre Festival

SANAT VE RİSK

August 2007, Rote Fabrik Aktionshalle, Zurich, Switzerland
Panel: ‘Risk in Art’ ‘Zürcher Theater Spektakel’ Theatre Festival