A Novelist, columnist & playwright

Namus…

 

Bayan Yani | Nisan 2016

d3J5Zp

Namus kelimesi Antik yunandaki “Namos” kelimesinden türetilmiştir. “Namos” kelimesinin kökünde yer alan “Nam” hecesi İngilizce’ye “Name” yani isim, Arapça’ya “Nam” yani “Unvan” olarak geçmiştir. Namusun kaybedilmesi aslında ismin değerini kaybetmekle özdeşleşmiştir. O dönemlerde erkeğe ait olduğu düşünülen kadının, ait olduğu erkek dışındaki bir başka erkekle ilişki kurarak değerinin düşürülmesi, erkek için kesesindeki altının değerinin düşmesine eşdeğer görülmüştür.

Binlerce yıl önce bile erkeğin namusunu kadın belirlemiş ancak kadının namusunu kimin belirleyeceği konusu hep es geçilmiştir.  Ne yazık ki o günlerden bu günlere çok da fazla bir şey değişmemiştir. Kadının kendi namusu üzerinde ne yazık ki hala söz hakkı yoktur.

Dünyanın pek çok ülkesinde tecavüze uğrayan kadınların dekolte giymeleri, açık saçık olarak dolaşmaları tecavüz edenleri haklı göstermek için gerekçe olarak kullanılmaktadır.

Namussuzluk neden sadece kadın cinselliği üzerinden açıklanıyor da, taciz eden tecavüz eden, öldüren, doğaya zarar veren bir erkeği tanımlamakta kullanılmıyor?

Eğer önemli olan değerin kaybedilmesiyse ağaçları kesince, ırmakları yok edince doğa talan edilince erkekler değerlerinin yükseldiğini mi zannediyorlar?

Erkekler yolsuzluk yaptıklarında, rant uğruna doğayı yok ettiklerinde, acımasızca ağaçları kestiklerinde,  bir şehrin tarihsel geçmişini yok ettiklerinde neden  namussuz olmuyorlar?

Erkekler küçücük kız çocuklarıyla evlenerek onların hayatlarını yok edince, tecavüz ettikleri çocukları, kadınları, erkek çocukları karanlık ve korkuyla yaşamaya mahkum edince neden namussuz olmuyorlar?

Her türlü hileyi, haksızlığı, korkaklığı, kadının namusunun ardına gizleyenler. Namusu kadın cinselliği ve bedeni üzerinden tanımlayan zihniyetteki erkeklerin namusunu sorgulamanın zamanı gelmedi mi?

Öldürdünüz kadınları, tecavüz ettiniz küçücük çocuklara, yanlış yere baktı, açık saçık giyindi diye öldürüyorsunuz hala…

Ve kadınlar namusumuzdur diye rahatlatıyorsunuz  olmayan vicdanınızı…

Kadınlara sınırlar çiziyorsunuz sonra da o sınırların dışına çıkan kadınları temizliyorsunuz sanki çöpmüş gibi…

Kadınları katlettiğiniz gibi doğayı da, insanlığı da katlediyorsunuz.

Bizler biliyoruz ki erkek egemen sistemin doğayı katletmesi ve kadını katletmesi erkeğin iktidarlı olma  hırsından başka bir şey değildir, yine de sizler kandırmaya devam edin kendinizi…

Katledin, yok edin, yıkın, tecavüz edin!…

Nasıl olsa kadınların üzerinden kazandığınız NAMUS SİZİN HER TÜRLÜ NAMUSSUZLUĞUNUZU saklamaya yetecektir.

Ve ne yazık ki bu gerçek binlerce yıldır hiç değişmemiştir.