A Novelist, columnist & playwright

Books · Kitaplar

Meltem Arikan has written 7 novels and a research book. She is currently working on her 8th book ‘Erospa’.

Meltem Arıkan’ın 7 romanı  ve 1 araştırma kitabı vardır. Şu anda 8. romanı ‘Erospa’yı yazmaktadır.

Erospa

The Tempest Of Yearning · Özlemin Beni Savuran

The Body Knows · Beden Biliyor

Hope is a Curse · Umut Lanettir

You Exist In No Way · Zaten Yoksunuz

Stop Hurting My Flesh · Yeter Tenimi Acitmayin

Undressing Herself · Kadin Bedenini Soyarsa

Yes… But… As If… · Evet… Ama… Sanki…

And… Or… Maybe… · Ve… Veya… Belki…