A Novelist, columnist & playwright

PORNOGRAFİ


(Bu makale Archetypeinaction’da yayınlanmıştır. http://archetypeinaction.com/)

Erkek egemenliğinin kadınlar üzerindeki hakimiyetini sağlayan en önemli araç şiddettir. Şiddetin çeşitli biçimleri vardır. Bunlardan bir tanesi kaba kuvvetin kullanılması, bir diğeri de kelimelerin kullanış biçimidir. Söz konusu kelimelerin yan yana dizilişinin ana amacı kadınların  aşağılanması ve onların erkekler kadar “normal” olmamasıdır. Buradaki “normal” tanımlaması erkeklerde var olduğu sanılan ve kadınlarda var olmadığına hükmedilen özelliklerdir ve  yapılan  temel  yanlış erkeklerin, kadınların  varoluşsal farkındalıklarının farklılığının inkar edilmesidir. Bu bağlamda erkeklere göre kadınlar zayıf, kolay kandırılabilir, kaprisli ve zavallıdırlar. Çocukluktan itibaren  özellikle bedene ve kadınlara  yönelik küfürlerle hem erkekler, hem de kadınlar toplumsal olarak kodlanmaktadırlar.

Erkekler egemenliklerini yatakta, evde, sokakta, işyerinde ve erkekliklerinin bir gösteri yeri olan sportif aktivitelerde (futbol gibi) sevişmede kullanılacak olan cinselliğin doğasında var olan dili şiddet motifine dönüştürerek küfürşeklinde kullanmaktadırlar.  Erkeğin yaptığı ve yapamayacağı her şey cinselliğin şiddete dönüştürülmüş şekliyle sembolize edilmektedir. Bu erkeği  doğal cinsellik eyleminde hem kendine hem de kadına  yabancılaştırmakta, hem de kadını  kendine ve erkeğe  yabancılaştırmaktadır. Çocukluğundan itibaren küfürleri duya duya kodlanan kadın kendisini kullanılan ve tüketilen bir malzeme olarak algılamakta ve cinselliği erkek için yapılan kendi için olmayan bir eylem olarak içselleştirmektedir.

Erkekler küfürle başlattıkları egemenliklerini bunun devamı olan  pornografiyle beslemekte ve hem kadınları hem de kendilerini cinselliklerine yabancılaştırmaktadırlar. Pornografi aslında bedenleri canlı olmaktan çıkarıp basit malzemelere dönüştürmekte ve cinsellik bu malzemelerin tüketilmesi sonucunda yaşanan  bir işlemmiş gibi gösterilmektedir. Bu malzemeleşmede de kadınlar edilgen malzemeler haline gelmektedir.

Pornografinin ortaya çıkışı cinselliğinin özgürleştirilmesi gibi sunulsa da sonraki gelişim süreci ile cinsellik tek boyutlu bir işlem haline indirgenmiştir. Pornografik ürünler genelde erkeklere yönelik görsel, sesli ve yazılı malzemeler ile erkekler için kadınların kullanılmasını konu edinmektedir. Burada tatmin edici sonuç erkeğin gelmesidir. Bunun dışında kadın kadına olan cinsellik eylemlerinde de,  kadın kadına cinsellik sevişme olarak gösterilmemekte çoğunlukla gene erkeklik organı yerine plastik vs kökenli erkeklik organı benzeri malzemelerle  gene erkek egemenliği hatırlatılmaktadır.

Pornografi ayrıca cinselliğini yaşayamayan, cinselliği bastırılan ve cinsel korkuları olan erkeklerin bunlardan kaçmasını da kolaylaştıran bir tüketim malzemesidir. Oysa erotizmde yaşanan bir cinsellik vardır ve cinselliğin üretimine yöneliktir. Cinselliğinizi yaşayamıyorsanız, cinsellik etken ve edilgenlik tanımının içinde kısılmış kalmışsa  bedenler sizin için malzeme olmaktan öteye gitmez ve pornografinin tüketim alanına ihtiyaç duyarsınız. Oysa kadınların edilgen olmadığı, iki bedeninin birbirini zenginleştirebildiği  bir cinselliğiniz varsa erotizm sizi besler ve bedenleri malzeme olarak değil cinselliğinizi paylaştığınız kadınlar veya erkekler olarak algılarsınız.