A Novelist, columnist & playwright

Transition to the “Digital World”… · “Dijital Dünya”ya geçiş…

January 2011 · Ocak 2011

It is not sufficient for women to rescue themselves from male dominance. They should also save themselves from the male custody. They have to quit the roles, which men allows for them, ever after. Women, with the power of their existence, should say “Enough is enough!” to all the data of the analogous world and should gain a political identity…

To destroy the formulaic thoughts being founded on fears the first step to be taken is to demolish the present terrorist educational system and save the youngsters brains from being trash cans. If these youngsters will be equipped with knowledge, which they need throughout their lives, instead of unnecessary ones, which they would never use during their entire lifetimes then they can live their lives fearlessly rather than struggling with them. We are responsible what we have done in an analogous life but also accused of what we have not done and be guilty. However, in a digital world we will be responsible from everything we have not done even as they could have been. If the true information is not being required today, then all the deceptive information presented by the governments and companies will be supposed to be true tomorrow.

“When governments fear the people, there is liberty” (Thomas Jefferson). In case to realize these words every individual has to take on the responsibility which falls to his/her share.

The most efficient power of our era (digital world) is neither money nor armament but it is information. The governments and companies, which insist on to remain in the old era, are trying to hinder the information access and will continue to do so. To get and share information is the most important necessity for the existence and becoming free of women and men. That’s for the very reason why I believe everyone of us should contribute to the freedom of access to information, leading by Wikileaks. I support the digital freedom, which will open a door from the outworn world order to the individual freedom and freedom of thought. I support Wikileaks…

Because an auto-censorship was put across to the persons after September 12th 1980 and 2003, a governmental censorship is not necessary anymore. And while even USA State Department has acknowledged the authenticity of the documents and all the world are investigating them, it is very unfortunate that the Turkish government’s statement, which claims that the documents are not authentic and trustworthy, seems to be accepted by a large segment of the society.

In fact nothing will change only by the variance of the years in calendars. As long as the perceptions of women and men does not change, their hope about a new life style coming with a new year cannot go beyond a tool to deceive themselves a bit more. I wish you days which will pass by struggling for information instead of a happy – and deceived- new year…

Kadınların sadece erkek egemenliğinden kurtulmaları yetmez. Erkek vesayetinden de kurtulmaları gerekir. Kadınlar erkeklerin müsaade ettiği rolleri bırakmak zorundadır. Kadınlar kendi varoluşlarıyla analog dünyanın tüm verilerine “YETER” demeli ve siyasi kimlik edinmelidirler…

Analog dünyanın korku temelli düşünce kalıplarını yok etmenin ilk adımı, mevcut terörist eğitim düzenini yıkarak gençlerin beyinlerini çöp kutusu olmaktan kurtarmaktır. Gençler hayatları boyunca kullanmayacakları gereksiz bilgileri edinmek yerine, hayat boyunca ihtiyaç duyabilecekleri bilgilerle donatılırlarsa, hayatla mücadele etmek yerine, hayatın içinde korkusuzca yaşayabilirler.

Analog dünyada yaptıklarımızdan sorumlu oluruz, ama yapmadıklarımızdan da suçlanabilir, suçlu olabiliriz. Dijital dünyada ise yapmamız mümkünken yapamadıklarımızdan sorumlu olacağız. Bugün gerçek bilgi talep edilmezse yarın devletlerin ve şirketlerin sundukları her türlü yanıltıcı bilgi gerçek sanılacaktır.

“Ne zaman ki hükümetler insanlardan korkar özgürlük ancak o zaman oluşabilir.” (Thomas Jefferson) Bu sözlerin gerçeğe dönüşebilmesi içinse her bireyin üzerine düşen sorumluluğu alması gerekir.

Çağımızın (Dijital dünya) en önemli gücü ne para ne de silahtır. Çağımızın en önemli gücü BİLGİDİR. Bilgiye ulaşabilme özgürlüğünü eski çağda kalmakta ısrarlı olan devletler ve şirketler engellemeye çalışmaktadırlar ve çalışacaklardır. Bilgiyi edinmek ve paylaşmak kadınların ve erkeklerin özgürleşerek varolabilmeleri için en önemli gereksinimleridir. Bu nedenle Wikileaks’in öncülük ettiği bilgiye ulaşabilme özgürlüğü için hepimizin katkıda bulunması gerektiğine inanıyorum. Eskimiş dünya düzeninden bireysel özgürlüğe ve düşünce özgürlüğüne kapı açacak olan dijital özgürlüğe geçişi destekliyorum… Wikilieaks’i destekliyorum…

12 Eylül 1980 ve 2003 sonrasında kişilere korkutularak oto-sansür kabul ettirildiği için hükümetin artık ayrıca sansür koymasına gerek kalmadı. Ve ABD Dışişleri Bakanlığı bile Wikileaks belgelerin gerçek olduğunu kabul etmişken, tüm dünya belgeleri incelerken, Türkiye’de hükümet tarafından dile getirilen, belgelerin gerçek ve güvenilir olmadığı söylemi ne acıdır ki toplumun büyük bir kısmı tarafından kabul edilmiş görünüyor.

Takvimlerdeki senelerin değişmesiyle birlikte aslında hiçbir şey değişmeyecektir. Kadınların ve erkeklerin algıları değişmediği sürece yeni yılın yeni bir yaşam getireceği umudu da kendilerini biraz daha kandırmalarına araç olacaktır. Mutlu ve kandırılmış bir yıl yerine bilgi için mücadele edilecek günler dilerim…GERİ DÖN