A Novelist, columnist & playwright

Is Anybody There To Hear My Voice? · Sesimi Duyan Var Mı?

April 2011 · Nisan 2011

This is the title of the research book about “the protection of children from sexual abuse” which is  written by Barış Çiçek. I wish to share some parts of this book with you.

According to the official figures, in August 1999, 17.480 people were killed by the earthquake in Turkey. According to the estimates of the Association of Forensic Science Experts, in the year 2010 it is expected to be 31.573 forensic death cases, while the anticipated SEXUAL ABUSE CASES are 24.386!

The prospected BLACK figures according to the scientific data are as follows:

Every 3. and 4. of girls and every 7. and 8. of boys is exposed to sexual abuse. In other words 20-30 percent of the girls and 10-15 percent of the boys are victims of abuse.

The experts presume that approximately 80.000-300.000 children are being abused every year. As most of the cases have not been reported to public authorities statistical data cannot be gathered.

Almost 9 percent out of every 10 abusers are the RELATIVES of the children or familiar to them from social environment. The abuser can be his/her biological father, step father, uncle, brother, relative, neighbour, relative of a friend, caregiver, a friend of the parents, coach, instructor, a religious officer, doctor etc.

For the child’s ask for help to be taken seriously s/he ought to tell this at least 7 people.

Almost 30 percent of the attacks are committed by boys or teenagers under 18 years of age.

Abusers, during their lifetime, approach MORE THAN ONE CHILD. This figure can be pronounced as “hundreds” in some of the cases. Some of the abusers can approach more than one child simultaneously.

As a rule, abusers have the character of repeating the crime and their abuse can continue months or even years long.

Almost 90 percent of prostitutes were sexually abused in childhood.

In the cases of children abuse the distribution according to age groups are as follows:
30 % : 2-5 years of age
40 % : 6-10 years of age
30 % : 11.17 years of age

No matter how much we ignore the fact, in our country the sexual abuse and incest towards children has reached to a ruthless extent and is still continued to be ignored. Barış Çiçek, by indicating the severity of the situation once more with his book, also shares with his readers the suggestions about how we can protect our children from this threat. I think everybody must read this plainly written book.

REMAINING SILENT means TO EMPOWER, doesn’t it?

Bu başlık Barış Çicek’in “çocukların cinsel istismardan korunmasıyla“ ilgili yayınlanan araştırma kitabının ismi. Bu kitaptan bazı bölümleri sizlerle paylaşmak istedim.

17 Ağustos 1999 depreminde resmi rakamlara göre 17.480 kişi hayatıın kaybetti. Adli Tıp Uzmanları Derneği’nin hesaplarına göre, 2010 yılında Türkiye genelinde beklenen adli ölüm sayısı 31 bin 573 CİNSEL İSTİRMAR SUÇU İSE 24 bin 386!…

Bilimsel verilere göre tahmin edilen KARA rakamlar:

Her 3. veya 4. kız ve 7. veya 8. erkek çocuğu cinsel istismara uğramaktadır. Başka bir deyişler kızların %20-30’u erkek çocukların ise  %10-15’i istirmar kurbanıdır.

Uzmanlar yılda yaklaşık 80.000 ile 300.000 arası çocuğun cinsel istismara uğradığını tahmin ediyorlar. Bu olayların çoğu resmi mercilere bildirilmediğinden, istatistiksel veriler toplanamıyor.

Her 10 istirmacıdan neredeyse %9’u çocuğun sosyal çevresinden YAKINI. Bu öz babası, üvey babası, amcası, dayısı, erkek kardeşi, akrabası, komşusu, arkadaşının akrabası, bakıcısı, anne-babanın arkadaşları, antrenörü, eğitimcisi, öğretmeni, imam, doktoru v.s olabilmektedir.

Çocuk, yardım istediğinde ciddiye alınması için ortalama 7 kişiye istismarı anlatması gerekmektedir.

Gerçekleşen saldırıların yaklaşık %30’u 18 yaş altındaki erkek çocuk veya gençler tarafından işlenmektedir.

İstismarcılar hayatları boyunca BİRDEN FAZLA ÇOCUĞA yönelirler. Bu rakam bazı durumlarda yüzlerce çocuk olarak telaffuz edilebilir. İstirmarcıların bir kısmı da birden fazla çocuğa eş zamanlı yönelirler.

İstirmarcılar kural olarak suçu tekrarlama karakterine sahiptirler ve istismarları aylar hatta yıllar sürebilir.

Hayat kadınlarının neredeyse %90’nı çocukluklarında cinsel istismara uğramışlardır.

Çocuk istismar vakalarında yaşa göre dağılım ise şöyle…
%30’u 2 ile 5 yaş arası,
%40’ı, 6 ile 10 yaş arası,
%30’u 11 ile 17 yaş arası çocuklar…

Bu konuyu ne kadar yok sayarsak sayalım çocuklara cinsel istismar ve Ensest ülkemizde acımaz boyutlara gelmiştir ve hala görmezden gelinmeye devam edilmektedir.

Barış Çicek yazdığı bu kitapla durumun vehametini bir kez daha belirterek, çocuklarımızı bu tehlikeden nasıl koruyabileceğimizle ilgili de önerileri okurlarıyla paylaşmıştır. Son derece yalın bir anlatımla yazılan bu kitabı herkesin okuması gerektiğini düşünüyorum.

SESSİZ KALMAK bir anlamda İZİN VERMEK  olmuyor mu?…GERİ DÖN