A Novelist, columnist & playwright

Cusswords… · Küfürler…

August 2010 · Agustos 2010

Do you ever think that, sexual organs might be getting a raw deal, due to general misperceptions and wrongful conditionings? Take the cusswords that you women and men keep hurling about, without giving a single thought or realise what it might cost, for example… The cusswords for which you put your sexual organs in use, without reservation.

It is imperative to primarily understand the formation of cusswords, in order to understand the formation of the language of sexuality. If I were to ask my male readers “Is making love a pleasant practice?”, the answer I’d get would naturally be “Yes, of course.” Then, how come the words and organs that are utilised in this pleasant practice come out of your mouth without even considering when you hate someone or when you are angry? “These are totally separate things!” might be your answer, but you do realise that you utilise these words both when you’re swearing and when in bed, and it is not only the other party, but also yourself who hears these words in that situation. This is quite contradictory, don’t you think?

For thousands of years, the patriarchal culture have placed restraints upon women in order to maintain his own rulership. When it was not sufficient, they’ve penalised women. When it was not sufficient, they have burnt women with accusations of witchcraft, and have stoned them for lewdness. And they have now imposed cusswords to everyday language which is inevitably connected to sexuality, as means of violence and armament. Unfortunately, women have not only accepted this armament that has been inserted in between their bodies and sexuality, but they have also gotten used to it.

Whilst cusswords designate the hegemony of malekind on the street, the intensity of the cusswords designate the degree of this hegemony. When a man wants to have domination over another man, he uses his mother’s or sister’s body for cussing. And whenever he swears to a woman, what he actually does is defiling her body and sexuality. When a women swears to a man instead, this time she alienates herself from her body by aspiring to the patriarchal hegemony. How much a man swears shows the degree of his problems related to his masculinity, whereas how much a woman swears is the indication of her hatred towards her femininity.

A change within the language is in order, if sexuality is to be experienced within naturality. For this reason, especially the women have to naturalise these words within female language, which have been utilised as armaments in abusive context. This is a step of utmost importance in order to prevent women from being alienated from their sexuality and their bodies.

Sizce, yanlış şartlanmaların, algılamaların ve baskıların sonucunda cinsel organlar haksızlığa uğruyor olabilir mi? Örneğin kadın-erkek, neye mal olduğunun farkına varmadan, hiç düşünmeden savurduğunuz küfürler… Cinsel organlarınızı pervasızca malzeme ettiğiniz küfürleriniz…

Cinselliğin dilinin oluşumunu anlamak için öncelikle küfrün oluşumunu anlamak kaçınılmazdır. Erkek okurlarıma, “Sevişmek sizler için güzel bir eylem mi?” diye sorsam gelecek yanıt doğal olarak, “Evet, tabii” olacaktır. Peki, o zaman bu güzel eylemde kullanılan organlar ve sözcükler, birinden nefret edildiğinde, öfkelenildiği zaman hiç düşünmeden nasıl ağızlardan çıkabiliyor? “İkisi aynı şey değil ki!” diyebilirsiniz ancak bu sözleri hem cinselliğinizi yaşarken hem de küfür ederken söylediğinizin farkındasınız ve söylerken de yalnızca karşı taraf değil, sizler de duymaktasınız. Peki, sizce bu çelişki yaratmıyor mu?

Erkek egemen kültür binlerce yıldır iktidarını elde tutmak için kadınlara yasaklar koymuştur. Yetmeyince kadınları cezalandırmıştır. Yetmeyince cadı diyerek yakmış, namussuz diye taşlamıştır. Günümüzde ise cinselliğin oluşumundan bağımsız meydana gelemeyen dile, şiddeti ve silahı küfür olarak koymuşlardır. Ne yazık ki kadınlar da bedenleriyle cinsellikleri arasına sokulan bu silahı zorla kabullenir olmuş, hatta kanıksamışlardır.

Küfür aslında erkeklerin sokaktaki egemenliğini belirlerken, küfrün şiddeti de egemenliğin şiddetini belirler. Bir erkek başka bir erkek üzerinde egemenlik kurmak istediğinde, onun anasının veya kardeşinin bedenini küfür malzemesi olarak kullanır. Bir erkek, bir kadına küfrettiği zaman aslında o kadının bedenini ve cinselliğini kirletir. Bir kadın bir erkeğe küfrettiği zaman aslında erkek egemenliğine özenerek bedenine yabancılaşır. Bir erkek ne kadar çok küfür ediyorsa bilin ki o kadar çok erkeklik sorunu vardır, bir kadın ne kadar çok küfür ediyorsa bilin ki kadınlığından o kadar çok nefret ediyordur.

Cinselliğin doğal olarak yaşanabilmesi için dilin değişimi kaçınılmazdır. Bu nedenle de özellikle kadınlar küfürlerde silah olarak kullanılan sözcükleri kadın dili içinde doğallaştırmak zorundadır. Kadınların cinselliklerine ve bedenlerine yabancılaşmasını engellemek adına bu çok önemli bir adımdır.GERİ DÖN