A Novelist, columnist & playwright

DİJİTAL CİNSELLİK

Kadının işlevi üreme gibi tek bir fonksiyona indirgenemez. Kadın cinselliği sadece üremeyi teşvik edecek bir katalizör değildir.  Kadın cinselliğinin üremeden daha çok hazla ilgisi vardır.

Kürtaj özgürlüğünü tartışmak ve hatta talep etmek aşağılayıcı ve saçmadır. Kadının kendi bedenini istediği gibi kullanma hakkının hiç kimse ve hiçbir yasa ile kısıtlanamayacağı açıktır.

Analog dünyada dindar toplumlar Tanrı adına savaşacak askerler yaratmak için bireylerini nüfusu arttırmaları için zorladılar. Ayrıca ilk sanayi devriminden sonra kapitalist ülkeler de nüfuslarını ucuz işgücü için arttırdılar. Oysa dijital dünyada kadın ve erkeklerin nüfuslarını arttırmaya hiç gerek yok.

Kadın bedeninin tasarımı tek boyutlu düşünen erkekten çok daha karmaşık ve sofistikedir. Duyularla bağıntılı duyguların, arzuların ve algıların vektörel toplamı ile kadının analiz ve sentez yeteneği erkek biliminin üzerinde durmadığı bir başlıktır. Bu konu aynı zamanda dinler tarafından da göz ardı edilmiştir. Dindar erkekler kadın bedeninin karmaşıklığını küçümseyerek onu üretim yapan bir fabrika gibi görür. Kadın bedeni onlar için üreme fabrikasını da işçiyi de içinde barındırır.

Dijital dünyada kadınlar, erkeklerin emirlerini ve yasalarını dikkate almadan kendi bedenlerini nasıl kullanacaklarına kendileri karar verecekler. Böylece çocuk sahibi olup olmama kararını da kocaları, sevgilileri, babaları, yasa koyucular veya ahlak bekçileri ya da Tanrı adına konuşanlar değil, yalnız ve ancak kadınlar verecekler. Çocuk sahibi olmak cinsel aktivitenin “doğal” sonucu olmayacak.