A Novelist, columnist & playwright

RELAX USA GOV’T… RAHAT OL AMERİKA…

(This article published by  http://archetypeinaction.org/ )

Whatever happens in Turkey, all eyes immediately turn to the USA government. And right away scenarios start to be discussed. As long as I’ve known myself, this reality has never changed. USA’s having a part in events happened so far is not my subject, however I do know and can easily say that the resistance that has started at Istanbul Gezi Park and spread across the whole country has no relation to USA. Relax USA gov’t…

Neither USA’s having a part in the present administration of Turkey nor is my country being controlled from there is the subject of this article, however I do know this very well that you did not bring people side by side into the streets in Turkey. USA gov’t relax…

Until today, you’ve been held responsible for being the finance capital ruling the world; for restraining the flow of information to be shared freely all over the world; for occupation of other countries; more precisely, for all of the things happening in the world. You are not responsible for the millions gathering all over Turkey that have started from Gezi Park. Relax USA gov’t…

Now, the world is in a transition from the analogue world order into the new digital world. Separating people by using their religions, languages, nations, ideologies and alienating them from one another will not be as easy as it used to be. We are trying to prove this in Turkey. You relax USA gov’t…

In the digital world order, the most important thing for us is sharing information, our freedom of expression, our right to live and to protect our living environments. Regardless of the cities we live in, without being alienated from one another, we are all determined to do this, we are not going to disturb you for this. You relax USA gov’t…

It was very easy to rule people by fear in the analogue world order, however in many parts of the world the border of fear has been crossed. In my own country, I saw that the violence used on the people, who gathered to protect trees from being cut down, could give birth to unity and solidarity. You do not need to protect us anymore.  You relax USA gov’t.

In the digital world order, today, people all around the world have been following the events happening in my country very closely, and they should do, because for the first time, a nation was able to shout out ENOUGH all together without having any leader. This country was Turkey. You relax USA gov’t…

Türkiye’de ne olursa olsun hemen gözler Amerika’ya çevirilir. Ve hemen senaryolar konuşulmaya başlanır. Ben kendimi bildim bileli bu gerçek hiç değişmemiştir. Amerika’nın bugüne kadar olan olaylarda payının olup olmaması benim konum değil, ancak şunu biliyorum ve rahatlıkla söylüyorum ki İstanbul Taksim Gezi parkında başlayan ve tüm ülkeye yayılan direnişin Amerika ile hiçbir ilişkisi yoktur.  Amerika rahat ol…

Türkiye’nin bugünkü yönetiminde Amerika’nın payının olup olmaması, ülkemin kontrolünün oradan yapılıp yapılmaması da bu yazının konusu değil ama şunu çok iyi biliyorum ki Türkiye’de caddelere dökülen insanları  yan yana getiren sen değilsin. Amerika rahat ol…

Bugüne kadar dünyayı yöneten finans kapital’den, bilginin tüm dünyada serbestçe paylaşılmasının engellenmesinden, ülkelerin işgal edilmesinden daha doğrusu dünyada olan herşeyden sen sorumlu tutuldun. Gezi parkından başlayarak Türkiye’nin her yerinde toplanan milyonlardan sen sorumlu değilsin. Rahat ol Amerika…

Dünya artık analog dünya düzeninden dijital dünya düzenine geçmektedir. İnsanları dinlerini, dillerini, ırklarını, ideolojilerini kullanarak ayrıştırmak, onları birbirine ötekileştirmek ne yazık ki artık eskisi kadar kolay olmayacak. Biz bunu Türkiye’de ispatlamaya çalışıyoruz. Sen rahat ol Amerika…

Dijital dünya düzeninde bizim için en önemli olan şey bilgiyi paylaşmak, ifade özgürlüğümüz, yaşam hakkımız ve yaşama alanlarını korumamızdır. Bizler hangi şehirlerde yaşadığımıza bakmadan, birbirimizle yabancılaşmadan bunu yapmaya kararlıyız, bunun için seni rahatsız etmeyeceğiz. Sen rahat ol Amerika…

Analog dünya düzeninde insanları korkuyla yönetmek çok kolaydı, ancak artık dünyanın pek çok yerinde korku sınırları aşıldı, ben kendi ülkemde ağaçların kesilmemesi için toplanan insanlara uygulanan şiddetin nasıl bir birlik ve beraberlik doğurabildiğini gördüm. Artık bizi koruyup kollamana gerek yok. Sen rahat ol Amerika.

Dijital dünya düzeninde, bugün benim ülkemde yaşanan tüm olayları dünyanın her yerindeki insanlar çok dikkatle izlemektedir, izlemelidir de çünkü ilk defa bir halk hiçbir lideri olmadan hep beraber YETER diye bağırabildi.  Bu ülke Türkiye. Sen rahat ol Amerika.