A Novelist, columnist & playwright

ALL TOGETHER…– HEP BiRLİKTE..

As women and men in the digital world, apart from the restraints of all ideologies and all religions of the analogous world we demand both freedom of thought and freedom of expression. Because we well know that, without achieving these demands it is not possible to demolish all the foundations in the analogous world and make new proposals for new establishments. Because we well know that it is not possible to establish a new settlement with revising any of the foundations of the analogous world. We well know that the ones, who does not want to give this freedom to us, are the ones, who wants us to remain at the analogous world.

The West, who watch and read the freedom movements in the Arab territory assume that freedom is not a problematic of the West but only a problematic belonging to the East. They are wrong! The problematic of freedom is the problematic of all East, West, North and South, who enters the digital world. The West also, exactly like the ones living in the East, is living with the data and foundations of the analogous world and say “yes”  in technological terms to the transition of the digital world but “no” in terms of social and psychological systems.

Today all across the world everybody, who campaigns for freedom, are supporting each other.

 

Dijital dünyada kadınlar ve erkekler olarak analog dünyadaki tüm ideolojilerin ve tüm dinlerin baskısından uzaklaşarak önce özgürce düşünmek ve düşündüğünü söyleme  özgürlüğü istiyoruz. Çünkü biliyoruz  ki bu özgürlükler elde edilemezse analog dünyadaki tüm kurumları yıkarak yeni yapılanmalar için önermelerde bulunulamaz. Çünkü biliyoruz ki analog dünyanın herhangi bir kurumu revize ederek yeni bir yapılanma kurulamaz. Çünkü biliyoruz ki bize bu özgürlüğü vermek istemeyenler bizim analog dünyada kalmamızı isteyenlerdir.

Bugün sadece Arap Ülkelerinin topraklarında görünen özgürlük hareketlerini seyreden ve okuyan batı dünyası sanıyorlar ki özgürlük batı dünyasının bir sorunsalı değil sadece doğuya ait bir sorunsaldır. Yanılıyorlar! Özgürlük sorunsalı dijital dünyaya giren tüm doğu, batı, kuzey, güney dünyanın sorunsalıdır. Batı da  tıpkı doğu da yaşayanlar  gibi hala analog dünyanın verileriyle ve kurumlarıyla yaşamakta olup dijital dünyaya geçişe teknolojik olarak evet ama sosyal ve psikolojik sistemler olarak hayır demektedir.

Bugün dünyanın her tarafında özgürlük mücadelesi verenler birbirlerini desteklemektedir.