A Novelist, columnist & playwright

TO WANT AND TO HOPE FOR… – İSTEMEK VE UMUT ETMEK…

If ‘to want and to hope for something’ is the only action made within a total blindness, that is to say, if you do not push yourselves with full body and mind for the things you want and for the things you hope for, then, this state of mind dwells evil and also lack of knowledge and ignorance instigates this state. You just want something and hope for it to come to you and do nothing, then, this state turns into hatred. What is more painful is that; rough crowds and even societies fed by this hatred.

İstemek ve umut etmek eğer körü körüne yapılan bir eylemse, yani istekleriniz ve umutlarınız adına tüm benliğinizle çaba harcamıyorsanız, içinde kötülüğü barındırır; bilgisizlik ve cahillik de bunu körükler. Hareketsiz kalıp, istersiniz, umut edersiniz sonra da bu nefrete dönüşür. Acı olan da kaba kalabalıkların hatta toplumun bile bu nefretle beslenmesidir